SAITE

Công ty TNHH Giải pháp nguồn Tín Phát
Địa chỉ 138/40/16 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Q Gò Vấp, TP.HCM
Email toainguyen@upstinphat.com
0903 525 811
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-100AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-100AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-100AH ; BT-HSE-100-12

Mã hàng: BT-HSE-100-12

Dung lượng: 12v-100ah

Dài: 311+ Rộng : 173 + Cao : 216; Tổng cao: 222 (mm)

Trọng lương: 30 kg

Bảo hành: 2 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 6V-150AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 6V-150AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 6V-150AH ; BT-HSE-150-6

Mã hàng: BT-HSE-150-6

Dung lượng: 6v-150ah

Dài: 260 + Rộng : 180 + Cao : 246 ; Tổng cao: 252 (mm)

Trọng lương: 23,5  kg

Bảo hành: 1 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 2V-300AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 2V-300AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 2V-300AH ; BT-MSE-300

Mã hàng: BT-MSE-300

Dung lượng: 2v- 300ah

Dài: 171 + Rộng : 151 + Cao : 334 ; Tổng cao: 365 (mm)

Trọng lương:  18.5 kg

Bảo hành: 1 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-150AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-150AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-150AH ; BT-HSE-150-12

Mã hàng: BT-HSE-150-12

Dung lượng: 12v- 150ah

Dài: 485 + Rộng : 170 + Cao : 240 ; Tổng cao: 240 (mm)

Trọng lương:  43,5 kg

Bảo hành: 2 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-120AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-120AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-120AH ; BT-HSE-120-12

Mã hàng: BT-HSE-120-12

Dung lượng: 12v-120ah

Dài: 407+ Rộng : 177 + Cao : 224 ; Tổng cao: 224 (mm)

Trọng lương: 34,5  kg

Bảo hành: 2 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-55AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-55AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-55AH ; BT-HSE-55-12

Mã hàng: BT-HSE-55-12

Dung lượng: 12v-55ah

Dài: 230 + Rộng : 138 + Cao : 211 ; Tổng cao: 216 (mm)

Trọng lương:16,5kg

Bảo hành: 2 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-50AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-50AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-50AH ; BT-HSE-50-12

Mã hàng: BT-HSE- 50-12

Dung lượng: 12v-50ah

Dài: 230 + Rộng : 138 + Cao : 211 ; Tổng cao: 216 (mm)

Trọng lương: 16kg

Bảo hành: 2 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-40AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-40AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-40AH ; BT-HSE-40-12

Mã hàng: BT-HSE-40-12

Dung lượng: 12v-40ah

Dài: 197 + Rộng :166 + Cao :170 ; Tổng cao: 170 (mm)

Trọng lương: 12,3 kg

Bảo hành: 2 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-17AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-17AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-17AH ;BT-12M17AC

Mã hàng: BT-12M17AC

Dung lượng: 12v-17ah

Dài: 182 + Rộng : 77 + Cao : 166 ; Tổng cao: 166 (mm)

Trọng lương: 5,5 kg

Bảo hành: 1 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-12AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-12AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-12AH ; BT-12M12AC

Mã hàng: BT-12M12AC

Dung lượng: 12v-12ah

Dài: 151 + Rộng : 98 + Cao : 95 ; Tổng cao: 100 (mm)

Trọng lương: 3,75 kg

Bảo hành: 1 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

 

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-9AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-9AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-9AH ; BT-12M9.0AC

Mã hàng: BT-12M9.0AC

Dung lượng: 12V-9ah

Dài: 151 + Rộng : 65 + Cao: 93 , Tổng cao: 100 (mm)

Trọng lượng : 2,55 kg

Bảo hành : 1 năm

Liên hệ : 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM

 

 

Tìm hiểu thêm
BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-7AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-7AH

BÌNH ẮC QUY SAITE 12V-7AH ; BT-12M7.0AC

Mã hàng : BT-12M7.0AC

Dung lượng: 12v-7ah

Dài: 151 + Rộng : 65 + Cao : 93 , Tổng cao: 100(mm)

Trọng lượng: 2,15 kg

Bảo hành 1 năm

Liên hệ: 0903 525 811 - Mr Toại

VP: 1122/23/39 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM

 

Tìm hiểu thêm
Hotline 0903 525 811 Mr.Toại
zalo