UPS EMERSON

Công ty TNHH Giải pháp nguồn Tín Phát
Địa chỉ 138/40/16 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Q Gò Vấp, TP.HCM
Email toainguyen@upstinphat.com
0903 525 811
BỘ LƯU ĐIỆN GXT-1000MTPLUS230

BỘ LƯU ĐIỆN GXT-1000MTPLUS230

BỘ LƯU ĐIỆN GXT-1000MTPLUS230

Mã hàng: GXT-1000MTPLUS230

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT-2000MTPLUS230

BỘ LƯU ĐIỆN GXT-2000MTPLUS230

BỘ LƯU ĐIỆN GXT-2000MTPLUS230

Mã hàng: GXT-2000MTPLUS230

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT-3000MTPLUS230

BỘ LƯU ĐIỆN GXT-3000MTPLUS230

BỘ LƯU ĐIỆN GXT-3000MTPLUS230

Mã hàng: GXT-3000MTPLUS230

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 1000VA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 1000VA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 1000VA

Mã hàng: GXT5 ONLINE 1000VA

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 5KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 5KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 5KVA

Mã hàng: GXT5 ONLINE 5KVA

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 6KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 6KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 6KVA

Mã hàng: GXT5 ONLINE 6KVA

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 8KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 8KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 8KVA

Mã hàng: GXT5 ONLINE 8KVA

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 10KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 10KVA

BỘ LƯU ĐIỆN GXT5 ONLINE 10KVA

Mã hàng: GXT5 ONLINE 10KVA

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN PSA ITON 600- BX

BỘ LƯU ĐIỆN PSA ITON 600- BX

BỘ LƯU ĐIỆN PSA ITON 600- BX

Mã hàng: PSA600 - BX

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN PSA ITON 1000BX

BỘ LƯU ĐIỆN PSA ITON 1000BX

BỘ LƯU ĐIỆN PSA ITON 1000BX

Mã hàng: PSA1000 - BX

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN PSA 1000MT3-230U

BỘ LƯU ĐIỆN PSA 1000MT3-230U

BỘ LƯU ĐIỆN PSA 1000MT3-230U

Mã hàng: PSA1000MT3 -230U

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
BỘ LƯU ĐIỆN PSA 1500MT3-230U

BỘ LƯU ĐIỆN PSA 1500MT3-230U

BỘ LƯU ĐIỆN PSA 1500MT3-230U

Mã hàng: PSA1500MT3 -230U

Hàng mới 100%, chính hãng

LH: 0903 525 811/ 0938 061 442

VP: 1122/23/39 Quang Trung, P8, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Hỗ trợ dịch vụ sau bảo hành :https://upstinphat.net/dich-vu/sua-chua-ups-bo-luu-dien/

Tìm hiểu thêm
Hotline 0903 525 811 Mr.Toại
zalo