Là một phần trong cam kết đẩy mạnh kết nối thương mại ở Châu Á của UPS và giúp các doanh nghiệp trong khu vực phát triển, UPS đã tăng cường và mở rộng một số dịch vụ ở Châu Á Thái Bình Dương.

Các yếu tố tăng cường bao gồm:

  • Bảo đảm ngày xác định với thời gian trung chuyển nhanh hơn một ngày cho dịch vụ UPS Worldwide Expedited{0}®{1}trong phạm vi Châu Á, cho phép phần lớn doanh nghiệp trong khu vực tận hưởng dịch vụ giao hàng trong 2 ngày làm việc với ngày giao hàng đảm bảo
  • Nâng cao phạm vi địa lý của dịch vụ UPS Worldwide Express{0}®{1} với việc giao hàng trong thời gian xác định cho các chuyến hàng quốc tế tới 205 mã bưu chính mới ở Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan
  • Giảm thời gian trung chuyển 1 ngày cho các doanh nghiệp xuất khẩu từ Bắc Malaysia tới các vùng lãnh thổ chính ở Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ; từ Bắc Thái Lan tới Châu Âu và Hoa Kỳ; và từ các vùng lãnh thổ chính ở châu Á tới Trung Quốc Đại lục với dịch vụ UPS Worldwide Express® Saver