Trước khi sửa đổi, theo Mục 69 của Luật Hải Quan 1901, việc thanh toán thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có chứa thuốc lá cho tiêu dùng cá nhân có thể được hoãn lại bằng cách chuyển hàng hóa vào kho được cấp phép.

Vào tháng 11 năm 2018, Chính phủ Úc đã sửa đổi Mục 69 của Luật Hải Quan 1901, yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu phải tuân thủ một số yêu cầu khi nhập khẩu hàng hóa có chứa thuốc lá vào Úc cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh từ ngày 1/7/2019:

 1. Thanh toán thuế nhập khẩu ngay khi hàng hóa được khai báo tại Hải quan Úc
 2. Xuất trình giấy phép nhập khẩu do Sở Nội Vụ cấp

Việc không tuân thủ những yêu cầu trên sẽ dẫn đến việc Hải quan Úc hủy hàng hóa. Vui lòng tham khảo dưới đây một số ví dụ về hàng hóa có chứa thuốc lá cần / không cần giấy phép nhập khẩu, hiệu lực từ ngày 1/7/2019:

Yêu cầu giấy phép

 1. Thuốc lá
 2. Shisha / Thuốc lá mật
 3. Thuốc lá rời để hút tẩu hoặc thuốc lá tự cuốn

Nhấp vào đây để biết danh sách chi tiết hơn về hàng hóa bị cấm cần có giấy phép.

Giấy phép không bắt buộc

 1. Xì gà
 2. Nhai thuốc hút và thuốc hít sử dụng qua đường miệng dưới 1,5kg (cần có sự cho phép của Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Úc để nhập trên 1,5kg)
 3. Không có ảnh hưởng cá nhân đi kèm miễn là bạn:
  - 18 tuổi trở lên
  - Khai báo bất kỳ sản phẩm thuốc lá