Sau những sửa đổi tại Điều 254-2, Hải quan Hàn Quốc hiện yêu cầu các nhà nhập khẩu ở Hàn Quốc và các nhà xuất khẩu từ khắp thế giới đến Hàn Quốc phải trình Mã Thông Quan Bản Địa (CCIC)1 của người nhận hàng, áp dụng cho tất cả các lô hàng B2C phi mậu dịch2 nhập khẩu vào Hàn Quốc.

CCIC là mã gồm 13 chữ số có thể tái sử dụng, bắt đầu bằng ký tự "P" và có tính duy nhất áp dụng trên mỗi cá nhân. Người nhận hàng tại Hàn Quốc có thể đăng ký CCIC theo hai cách sau3:

1) Thông qua Hệ thống Internet cổng thông tin mã thông quan độc nhất  (chỉ có tiếng Hàn)

2) Đến phòng hải quan địa phương (Tìm vị trí văn phòng hải quan gần bạn nhất) và cung cấp RRN của bạn (công dân Hàn Quốc) hoặc thẻ đăng ký người nước ngoài hay hộ chiếu (không phải công dân Hàn Quốc)"

Ngoài CCIC, người gửi hàng phải cung cấp cho UPS tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận hàng.

Nếu CCIC chưa được trình tại điểm xuất hàng, khi lô hàng đến Hàn Quốc, yêu cầu CCIC sẽ được gửi bằng tin nhắn SMS đến người nhận hàng. Do đó, điều quan trọng là số điện thoại di động của người nhận phải được cung cấp. Tùy thuộc vào độ dài của bất kỳ sự chậm trễ nào, phí lưu kho và thuế có thể sẽ phát sinh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản của bạn hoặc đại diện dịch vụ khách hàng tại địa phương.

¹ Tại thời điểm viết điều này, hải quan Hàn Quốc cũng chấp nhận ngày sinh của người nhận hàng, tuy nhiên, điều này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và do đó, UPS khuyến nghị bạn nên đăng ký và sử dụng CCIC cho tất cả các lô hàng B2C phi mậu dịch nhập khẩu vào Hàn Quốc
² Có giá trị thấp hơn hoặc bằng 200 USD cho hàng hóa xuất khẩu từ Hoa Kỳ và thấp hơn hoặc bằng 150 USD cho hàng xuất từ các quốc giá khác
³ Người nhận hàng chỉ cần đăng ký một lần vì cùng một mã có thể được tái sử dụng cho các lô hàng tiếp theo